หน้าแรก  ประวัติบริษัท  แผนก  เทคโนโลยี  ผลิตภัณฑ์  ลูกค้า  เครื่องจักร  ติดต่อเรา
: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ไทยมณี คราฟท์
เทคโนโลยี CAD / CAM
ปัจจุบัน บริษัท ไทยมณี คราฟท์ จำกัด
ได้ใช้ซอร์ฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพสูง
ช่วยในการออกแบบ (CAD) ทั้ง 2 มิติ และ
3 มิติสามารถออกแบบแม่พิมพ์ที่มีกลไกซับซ้อน
ได้เป็นอย่างดีสามารถสร้างภาพจำลองการ
ทำงานจริงของแบบพิมพ์เพื่อลดความผิดพลาด
ก่อนลงมือปฏิบัติงาน ซอร์ฟแวร์ที่ใช้งานสั่งการ
เครื่อง (CAM) มีประสิทธิภาพและความแม่นยำ
สูงสามารถสร้างผิวงานที่ซับซ้อนได้โดยง่าย สามารถจำลองจากเครื่อง (SIMULATON)
และแปลงเส้นทางเดิน ข้อมูลเป็น
G-CODE (GENERATION)ส่งไปยังเครื่องจักร
ด้วยระบบเน็ตเวิร์กเพื่อให้การส่งข้อมูล
มีประสิทธิภาพสูงสุด
  Copyright  © 2005. Thaimanee Limited All rights reversed.