TH EN
เกี่ยวกับเรา

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่

บริษัท ไทยมณี คราฟท์ จำกัด

หนึ่งในธุรกิจอุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติกของไทย
จะทำอย่างไรให้ธุรกิจอุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติก
ของไทยก้าวไปสู่วงการธุรกิจอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
พลาสติกชั้นนำของโลก

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไทยมณี คราฟท์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาคุณภาพให้เป็นมาตราฐานในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติกสอดคล้องตรง กับความต้องการของลูกค้าในลักษณะที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการดำเนินการทั้งหมดที่มีให้ทัดเทียมเป็น ส่วนหนึ่งของผู้ผลิตชั้นนำอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันในตลาดโลก