TH EN

ติดต่อ


บริษัท ไทยมณี คราฟท์ จำกัด

23/223-224 หมู่ที่ 8 ซอยพงษ์ศิริชัย 2 ถนนเพชรเกษม, ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม, 73610

โทร ( PLASTIC INJECTION ) : 02-811-4644

โทร ( MOULD MAKING ) : 02-811-4006

อีเมล : Thaimanee@yahoo.com, Thaimanee@hotmail.com

ร่วมงานกับเรา


ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า :

ชื่อผู้สมัคร :

นามสกุล :

วัน/เดือน/ปีเกิด :

เพศ :

เชื้อชาติ :

สัญชาติ :

ศาสนา :

เลขประจำตัวประชาชน :

สถานภาพ :

ส่วนสูง :

น้ำหนัก :

หมู่เลือด :

สถานภาพทางทหาร :

ที่อยู่ปัจจุบัน :

จังหวัด :

รหัสไปรษณีย์ :

โทรศัพท์บ้าน :

มือถือ :

อีเมล์ :

กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล :

ที่อยู่ :

ความสัมพันธ์ :

โทรศัพท์ :

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษาสูงสุด :

สาขา :

ชื่อสถานศึกษา :

ปีที่จบ :

GPA :

ระดับการศึกษาก่อนหน้า :

สาขา :

ชื่อสถานศึกษา :

ปีที่จบ :

GPA :

ประวัติการทำงาน

ชื่อบริษัทที่ทำงานล่าสุด :

เริ่มจากปี :

ถึง :

ที่อยู่บริษัท :

ตำแหน่ง :

เงินเดือน :

ลักษณะงานที่ทำ :

ชื่อบริษัทที่เคยทำงาน:

เริ่มจากปี :

ถึง :

ที่อยู่บริษัท :

ตำแหน่ง :

เงินเดือน :

ลักษณะงานที่ทำ :